skládka Slavkovský potok

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Veľký Slavkov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o skládku odpadov, ktorá zasahuje pomerne rozľahlé územie, nachádza sa vľavo od cesty z Popradu do Starého Smokovca, vedie k nej panelová cesta ukončená závorou, za ňou pokračuje systém poľných ciest. Jej zloženie predstavuje biologický odpad, aj odpad komunálny,stavebný materiál.

Tajkáči

Skládka nachádza na ľavej strane od cesty E534 s Popradu do Veľkého Slavkova. Vedie k nej panelová cesta, ktorá je prerastená burinou. Skládka je sanovaná.