Čo je to Land-art

Čo je to Land - art?

Teórií je mnoho, preto sme sa snažili zachytiť niektoré základné východiská.


LAND-ART (angl. Land = krajina, art = umenie):
 • vychádza z hĺbky duše tvorcu:
 •  zaoberá sa prežívaním a premenami prírody
 • nadväzovaním komunikácie s prírodou, poznávaním rituálov, dotýkaním sa prírodných materiálov, zanechávaním stôp v krajine
 • využitím prírodných materiálov sa človek prepája s prírodou, tvorí v nej, akoby si na moment vypožičal jej súčasti, ktoré si ona sama potom vezme naspäť
 • diela sú neprenosné, vystavené napospas prírodným živlom
 • tvorcovia - žiaci zaznamenávajú farby stromov v slnci, spev vtákov, šumenie lesa, rušivé ľudské hlasy, vrčanie motorovej píly
 • do krajiny zasahujeme len tak, aby sme ju neporušili:
 • kresba pramienka vody, stopy v snehu, ktoré sa roztápajú, čiara v piesku, ktorú zmyje dážď
 •  žiaci usporadúvajú list k listu, kamienok ku kamienku, počúvajú šum lesa, vetra, šuchot chrobákov
 • kontrast prírody a civilizácie; kruhy, štvorce a iné obrazce z kameňov, šišiek, vetvy umiestnené na hladkú podlahu ľudského obydlia
 • dovolené sú drobné zásahy:
 • odkaz na červenom kameni, skale, či na ceste
 • stuha z hodvábneho papieru s odkazom zavesená na borovici
 • pyramída z kameňov ako znamenie pravekého človeka, biela tyč medzi vetvami ako paprsky svetla