Náčítavanie
Pokračovanie Envirózy 
Všetko raz začne a raz skončí. Školský program Enviróza sa blíži k svojmu záveru. Máme pre vás dobrú správu...
Mapovanie environmentálnych záťaží síce končí, ale Enviróza bude pokračovať vo formáte strategickej PC hry. Naši kolegovia momentálne usilovne pracujú, vyvíjajú a testujú pre vás túto novinku.
Viac informácií
PONUKA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 
Predstavujeme vám našu ponuku environmentálnych aktivít pre školy na školský rok 2023/2024. Pre učiteľov sa uskutoční inovačné vzdelávanie na tému Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj. Horúcou novinkou je kampaň o zmene klímy – klímaTYzuj sa. Čaká na vás 10 mesiacov – 10 výziev a 10 tém súvisiacich so zmenou klímy a naším bežným dňom. Pripravujeme pre vás aj Festival Zeme, Deň otvorených dverí a ďalšie súťaže a aktivity.
Víťazi Fotozáťaže sú už známi 

Tretie kolo fotografickej súťaže Fotozáťaž na tému Farebná jeseň v Enviróze prekvapilo bohatou úrodou farebných jesenných fotografií na lokalitách environmentálnych záťaží, smetiskách, či skládkach. Prihlásených bolo 172 fotografií od 61 autorov, takže výber víťaznej fotografie bol náročný.

Vo verejnom hlasovaní, ktoré sa konalo 10. - 23. januára 2022 vyhrala fotografia S bratom je cesta ľahšia od Jaroslava S. zo ZŠ v Kurime. O niekoľko dní neskôr zasadala 6-členná odborná porota zložená zo zamestnancov SAŽP, ktorá sa po diskusii zhodla na víťaznej fotografii Uprostred prírody od Kristíny R.

Viac

Čo je Enviróza?

Enviróza je školský program vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Hra prebieha v troch krokoch: hráči počas hry hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.

Pod nosom

envirozáťaže v tvojej blízkosti

Kraj
Okres
Obec

Press

aktuálne informácie

Pokračovanie Envirózy

Všetko raz začne a raz skončí. Školský program Enviróza sa blíži k svojmu záveru. Máme pre vás dobrú správu... Viac

PONUKA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Predstavujeme vám našu ponuku environmentálnych aktivít pre školy na školský rok 2023/2024.
 
Čo vás čaká?
Viac...