PONUKA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Predstavujeme vám našu ponuku environmentálnych aktivít pre školy na školský rok 2023/2024. Pre učiteľov sa uskutoční inovačné vzdelávanie na tému Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj. Horúcou novinkou je kampaň o zmene klímy – klímaTYzuj sa. Čaká na vás 10 mesiacov – 10 výziev a 10 tém súvisiacich so zmenou klímy a naším bežným dňom. Pripravujeme pre vás aj Festival Zeme, Deň otvorených dverí a ďalšie súťaže a aktivity.