Fotozáťaž

Téma súťaže: Farebná jeseň v Enviróze( Propozície v pdf )
Jeseň je obdobím farieb. Prelínanie hnedej, červenej, žltej, oranžovej a zelenej vytvára v prírode nádhernú kulisu. Myslíte si, že aj environmentálne záťaže môžu byť takéto farebné? Pozrite sa cez hľadáčik svojho fotoaparátu a zachyťte farby lokalít environmentálnych záťaží. Či už sú to farby listov, alebo pôdy, vody, znečistenia.... Je to na vašej kreativite a fantázii. Podstatné je, aby fotografie hýrili farbami.
 
Harmonogram
Vyhlásenie súťaže 22. september 2021
Zasielanie fotografií na mail info@enviroza.sk a ich uverejňovanie v albume fotografií na portáli www.enviroza.sk 22. september – 22. december 2021
Verejné hlasovanie 10. január 2021 – 23. január 2022
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov

 
 do 31. januára 2022
 
 
Pravidlá
  • Každý môže do súťaže prihlásiť v jednom kole maximálne 5 aktuálnych fotografií (nie starších ako 2 mesiace pred vyhlásením súťaže) na vyhlásenú tému.
  • Fotografie môžu aj nemusia na seba tematicky nadväzovať a tvoriť sériu.
  • Jednotlivé fotografie (nie koláže) je možné posielať priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme na mailovú adresu: info@enviroza.sk. Je potrebné uviesť meno autora a názov fotografie.
  • Snímky budú vyhlasovateľom súťaže uverejnené v albume fotografií Fotozáťaž na stránke www.enviroza.sk.
  • Po uzávierke prihlasovania fotografií bude spustené verejné hlasovanie (on-line hlasovanie na webovom portáli hry).
  • Organizátor má právo vylúčiť fotografiu zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon alebo etický kódex.
  • Organizátor má právo s uvedením autorov používať fotografie prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).
 
 
Technické požiadavky
Do súťaže môžu byť prihlásené fotografie vo formátoch .jpg, .bmp, .tiff .tif a   maximálnej veľkosti 3 MB.
 
Hodnotenie
Hodnotenie prihlásených fotografií bude prebiehať na dvoch úrovniach:
  1. Verejné hlasovanie – prebieha online na webovom portáli hry podľa stanoveného harmonogramu. Po jeho ukončení bude známa fotografia s najväčším počtom hlasov. 
  2. Odborná porota – hodnotenie porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP sa uskutoční po ukončení online hlasovania. Porota vyberie jednu fotografiu na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké stvárnenie. Porota môže vybrať aj fotografie, z ktorých sa zostaví putovná výstava.
 
Odmeny
1. Fotografia ocenená vo verejnom hlasovaní – autor fotografie získa vecnú cenu a jeho trieda získa celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP.
2. Fotografia ocenená odbornou porotou – autor fotografie získa vecnú cenu a jeho trieda získa celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP.