Archív

Hlavná téma: EnviroART (Land art, Waste art)

Cieľ

EnviroArt nesie v sebe odkaz pre ľudstvo, pre svet ako výstrahu pred vznikom rôznych environmentálnych záťaží v globálnom aj lokálnom meradle. Cieľom je vytvoriť odkaz použitím prírodných a odpadových, či umelých materiálov na školskom dvore, alebo v jeho blízkom okolí, poukázať tak na vplyv environmentálnych záťaží na životné prostredie.

EnviroART približuje a dáva možnosť vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u, ktorý je zároveň blízky východiskám hlbinnej ekológie.
 

Pravidlá

Súťažiaci jednotlivci (žiak, študent, učiteľ), alebo skupiny (triedy, školy) sa môžu zapojiť do súťaže umeleckým stvárnením odkazu z voľne dostupného prírodného materiálu, či z vyseparovaného školského odpadu - harabúrd.

Do Triózy sa zapojíte tak, že vytvoríte odkaz pre svet priamo na školskom dvore. Ak veľkosť školského areálu nie je dostatočne priestranný, či nevyhovujúci z hľadiska terénu, môžete využiť aj jeho blízke okolie.

EnviroArt je vo veľmi úzkej spojitosti s fotografiou. Tým, že diela a dielka sú pominuteľné, ich existencia môže často pretrvávať iba okamih, pár minút či sekúnd. Diela sú vystavené rôznym poveternostným vplyvom, prírodným podmienka a to im dodáva nový rozmer. Pre hlbšie udržanie estetického zážitku a jediným prostriedkom, ako zvečniť podobu diela je možné len fotografiou.

Podmienkou zapojenia do súťaže je teda odkaz odfotografovať Fotozáťaž.

Ďalej sa môžete rozhodnúť či natočíte Infošku alebo vytvoríte Sci-fi príbeh, k danej stanovenej téme. Môžete sa zapojiť aj do všetkých troch, avšak podmienkou je tvorba odkazu s fotografiou. Prvý krát v tomto roku môžete svoj odkaz pretaviť aj do hudby EnviroBEAT. Viac informácií ako na to, nájdete pri každej súťaži.

Ukončenie súťaže je do 31. mája 2018.

Dôležitým aspektom tvorby je originalita, inovácia, pokrok. Fantázii sa medze nekladú a možnosti sú otvorené.


Postup

Prostredie a materiál
Zhotovenie výtvoru sa začína výberom vhodného miesta, ďalej zbieraním, hľadaním a zhromažďovaním materiálu pre vopred stanovenú myšlienku. Už pri tejto činnosti je dôležité pohrávať sa s fantáziou, inšpiráciou a predstavivosťou. Dôležitú úlohu zohráva aj genius loci (duch miesta) a zapojenie všetkých zmyslov.

Tvorba by mala byť vopred premyslená tak, aby do okolia zapadla. Cieľom hry nie je prírodné prostredie ničiť a pretvárať. Pre vytvorenie diel je možné použiť iba neživé predmety, v žiadnom prípade nie lámať, píliť vetvičky, či stromy, prípadne zanechať za sebou stopy z tvorby a už vôbec nie odpadky.
K svojmu vyjadreniu si môžete vybrať z dvoch variant moderného umenia:

 • Varianta A) Land art - prírodniny voľne dostupné.
 • Varianta B) Waste art alebo Trashland art, haraburdy – vyseparovaný školský odpad
Varianta A) Land art

Pre dobré vyznenie celej aktivity je nutné nájsť vhodné prostredie v školskom areály - t.j. pokiaľ je to možné priestranné, s dostatkom prírodného materiálu (rôzne prírodniny; kamene, suché stromy, padnuté vetvičky, lístie, hlina...). Dôležité je voliť prostriedky, ktoré po pár dňoch zmiznú. Po vytvorení svoje dielo sfúknite, zmyte vodou, či kolektívne rozoberte. Myšlienku pominuteľnosti môžete pretaviť do vášej reportáže, informačného videa, či príbehu.
Nezabudnite v celom procese vašej tvorby na fotenie, točenie, či zhmotnenie zážitku v podobe slov a hudby (viac na Fotozáťaž, Infoška, Sci-fi).

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k tvorbe Land art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.thisiscolossal.com/2012/04/gravity-defying-land-art-by-cornelia-konrads/


Variantu B) Waste art alebo Trashland art

Ak sa rozhodnete pre variantu s haraburdami, materiálu budete mať určite dostatok. Nezabudnite si odpad v škole vopred starostlivo vytriediť, vyčistiť, bude sa vám s ním lepšie neskôr pracovať. Po svojej tvorbe haraburdy na školskom dvore opäť roztrieďte a odpracte.
Svoje diela výstižne pomenujte. Na mieste o vzniknutých artefaktoch veďte otvorený rozhovor, fotografujte Fotozáťaž, točte Infošku, píšte príbeh Sci-fi, či len jednoducho vnímajte atmosféru, rozjímajte, tvorte.

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k Wast art-u, Trashland art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.boredpanda.com/washed-up-trash-installations-alejandro-duran/

Buďte originálni, inovatívni, pokrokoví!
 
Z vytvorených diel – fotografií si môžete vytvoriť v škole vernisáž. Ak zorganizujete podujatie s výtvormi, nezabudnite nám o nich poslať krátku správu s fotkou, alebo videom.

Hodnotenie

Každá kategória Fotozáž, Infoška a Sci-fi, bude vyhodnotená samostatne odbornou porotou SAŽP po ukončenní súťaže. Výherné diela porota vyberie  na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké prevedenie, c) kreativita a originalita, d) technické parametre. Viac informácií o hodnotení ako sa zapojiť nájdete pri každej súťaži.

Zároveň bude prebiehať aj verejné hlasovanie on-line na webovom portáli hry do konca mája 2018. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.

Výhrecovia budú odmenení zaujímavými vecnými cenami a pedagógovia pozvaní na festival s dlhodobou tradíciou ŠIŠKA.

Tešíme sa na všetky diela !

Súťaž o najlepšiu fotografiu

EnviroART Odkaz

Cieľ


EnviroART Odkaz nesie so sebou odkaz pre svet, pre ľudstvo ako výstrahu pred vznikom rôznych environmentálnych záťaží v globálnom, ale aj lokálnom meradle, prispieva tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému.
Cieľom je vytvoriť odkaz použitím prírodných a odpadových, či umelých materiálov na školskom dvore, alebo v jeho blízkom okolí, poukázať tak na vplyv environmentálnych záťaží na životné prostredie.

EnviroART približuje a dáva možnosť vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u, ktorý je zároveň blízky východiskám hlbinnej ekológie.

Idea

Odkaz - dielo, ktoré je ľudského pôvodu, ale pritom prírodu nenarušuje, patrí do nej, dotvára ju, neprekáža v nej a neznečisťuje ju.

Pravidlá

Do súťaže sa zapojíte tak, že váš neprehliadnuteľný odkaz vytvoríte podľa princípov Land Art-u, či Waste Art-u, odfotografujete ho, zaregistrujete sa a odošlete.

 • Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.
 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina (trieda, škola), alebo hráč (žiak, študent, učiteľ) môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 fotografí v jednom kole (školskom roku).
 • Hráči môžu prihlasovať svoje fotografie priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
 • Organizátor má právo vylúčiť fotografiu zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
 • Organizátor má právo s uvedením autorstva používať informačné videá prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).

Tešíme sa na Vaše fotografie. Konečný termín pre zverejnenie fotografií na tému "EnviroArt Odkaz" je 31. mája 2017.

Postup

Podmienkou zapojenia do Triózy je vytvoriť neprehliadnuteľný odkaz pre svet priamo na školskom dvore. Ak veľkosť školského areálu nie je dostatočne priestranný, je možné využiť aj jeho blízke okolie. Následne je potrebné odkaz odfotografovať. Ďalej sa môžete rozhodnúť či natočíte Infošku alebo vytvoríte Sci-fi príbeh k danej téme. Môžete sa zapojiť aj do všetkých troch, avšak podmienkou je tvorba odkazu s fotografiou. Prvý krát v tomto roku môžete svoj odkaz pretaviť aj do hudby EnviroBEAT.


Prostredie a materiál
Zhotovenie výtvoru sa začína výberom vhodného miesta, ďalej zbieraním, hľadaním a zhromažďovaním materiálu pre vopred stanovenú myšlienku. Už pri tejto činnosti je dôležité pohrávať sa s fantáziou, inšpiráciou a predstavivosťou. Dôležitú úlohu zohráva aj genius loci (duch miesta) a zapojenie všetkých zmyslov.

Tvorba by mala byť vopred premyslená tak, aby do okolia zapadla. Cieľom hry nie je prírodné prostredie ničiť a pretvárať. Pre vytvorenie diel je možné použiť iba neživé predmety, v žiadnom prípade nie lámať, píliť vetvičky, či stromy, prípadne zanechať za sebou stopy z tvorby a už vôbec nie odpadky.

K svojmu vyjadreniu si môžete vybrať z dvoch variant moderného umenia:
 • Varianta A) Land art - prírodniny voľne dostupné.
 • Varianta B) Waste art alebo Trashland art, haraburdy – vyseparovaný školský odpad
Varianta A) Land art

Pre dobré vyznenie celej aktivity je nutné nájsť vhodné prostredie v školskom areály - t.j. pokiaľ je to možné priestranné, s dostatkom prírodného materiálu (rôzne prírodniny; kamene, suché stromy, padnuté vetvičky, lístie, hlina...). Dôležité je voliť prostriedky, ktoré po pár dňoch zmiznú. Po vytvorení svoje dielo sfúknite, zmyte vodou, či kolektívne rozoberte. Myšlienku pominuteľnosti môžete pretaviť do vášej reportáže, informačného videa, či príbehu.
Nezabudnite v celom procese vašej tvorby na fotenie, točenie, či zhmotnenie zážitku v podobe slov a hudby (viac na Fotozáťaž, Infoška, Sci-fi).

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k tvorbe Land art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.thisiscolossal.com/2012/04/gravity-defying-land-art-by-cornelia-konrads/

Variantu B) Waste art alebo Trashland art
Ak sa rozhodnete pre variantu s haraburdami, materiálu budete mať určite dostatok. Nezabudnite si odpad v škole vopred starostlivo vytriediť, vyčistiť, bude sa vám s ním lepšie neskôr pracovať. Po svojej tvorbe haraburdy na školskom dvore opäť roztrieďte a odpracte.
Svoje diela výstižne pomenujte. Na mieste o vzniknutých artefaktoch veďte otvorený rozhovor, fotografujte Fotozáťaž, točte Infošku, píšte príbeh Sci-fi, či len jednoducho vnímajte atmosféru, rozjímajte, tvorte.

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k Wast art-u, Trashland art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.boredpanda.com/washed-up-trash-installations-alejandro-duran/

Buďte originálni, inovatívni, pokrokoví!

Z vytvorených diel – fotografií si môžete vytvoriť v škole vernisáž. Ak zorganizujete podujatie s výtvormi, nezabudnite nám o nich poslať krátku správu s fotkou, alebo videom.

Technické požiadavky

Hodnotenie

Hodnotenie prihlásených fotografií prebieha na dvoch úrovniach:
 • Po vyplnení on-line formulára a vložení fotografie hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Fotografia je zaslané učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami súťaže a vypublikuje ho do verejnej časti portálu.
 • Organizátor fotografiu vystaví na kanáli Envirózy, najneskôr do 3 pracovných dní.
 • Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP sa uskutoční po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jednu fotografiu na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké prevedenie, c) kreativita a originalita, d) technické parametre.
 • Verejné hlasovanie on-line je na webovom portáli hry do konca mája 2017. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.
 • Hráčske skupiny, ktorých fotografie sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body do školskej hry podľa tejto tabuľky:
 • Hráčska skupina, ktorej fotografiu vybrala odborná porota, získava Cenu poroty – 10 bodov do školskej hry.
Bodovanie
 • Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
  Počet bodov 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


  Štatút súťaže 2017/2018 - PDF

  Súťažné kolá

  Tešíme sa na všetky fotografie !

Súťaž o najlepšie informačné video, animáciu, hudobný odkaz EnviroBEAT

EnviroART Pulzujúce srdce Zeme

Cieľ

 
EnviroART Pulzujúce srdce Zeme vystihuje prapodstatu Zeme, život na Zemi. Poslaním je vytvoriť výstrahu prostredníctvom informačných videí pre budúce generácie pred vznikom rôznych environmentálnych záťaží v globálnom, ale aj lokálnom meradle, prispieť tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému.

Cieľom je vytvoriť odkaz použitím prírodných a odpadových, či umelých materiálov na školskom dvore, alebo v jeho blízkom okolí, poukázať tak na vplyv environmentálnych záťaží na životné prostredie.

EnviroART približuje a dáva možnosť vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u, ktorý je zároveň blízky východiskám hlbinnej ekológie.

Idea

EnviroART Pulzujúce srdce Zeme nie je návrat späť, ani zrušenie všetkých kladných stránok ľudského pokroku - je to hľadanie prapôvodného ľudstva a jeho vzťahu k našemu najsúčasnejšiemu poznaniu a spôsobu života.

Človek od nepamäti hľadal spojitosti svojho vlastného života s okolím, starostlivo ho pozoroval a riadil sa jeho poriadkom. Zásah do tváre krajiny bol najvyšším aktom poznania. Vráťme sa k človečenstvu, chcime spoznať kôru stromov, vodu, vlastné telo, jeden druhého. Učme sa vidieť, počuť, hmatať, cítiť, chutnať. Poďme odtlačiť svoju dlaň do hliny.       


Pravidlá

Do súťaže sa zapojíte zaslaním výstrahy pre budúce generácie pred vznikom záťaží vo forme informačného videa, animácie, či hudobným vyjadrením. Podmienkou zapojenia do súťaže Triózy je vytvoriť dielo na vašom školskom dvore, alebo v jeho blízkosti z prírodného materiálu (LandArt), alebo haraburdy (Waste Art, TrashLand Art).
Je na vás či sa bude jednať o animáciu, krátku reportáž, informačné video, alebo hudobné vyjadrenie EnviroBEAT.

Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.

 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 informačných videí, animácií, či hudobné odkazy v jednom kole (v školskom roku). Za každé prihlásenú Infošku sa automaticky získava 1 bod.
 • Hráči môžu prihlasovať svoje informačné videá priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
 • Organizátor má právo vylúčiť video zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
 • Organizátor má právo s uvedením autorstva používať informačné videá prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).
Postup 
 • Video, animáciu, hudbu prihlasuje hráč vo svojom užívateľskom konte – na stránke Informuj, v časti Infoška.
 • Po vyplnení on-line formulára a vložení Infošky hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Infoška je zaslaná učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami súťaže a vypublikuje ho do verejnej časti portálu.
 • Organizátor video vystaví na kanáli Envirózy najneskôr do 3 pracovných dní.

Prostredie a materiál

Zhotovenie výtvoru sa začína výberom vhodného miesta, ďalej zbieraním, hľadaním a zhromažďovaním materiálu pre vopred stanovenú myšlienku. Už pri tejto činnosti je dôležité pohrávať sa s fantáziou, inšpiráciou a predstavivosťou. Dôležitú úlohu zohráva aj genius loci (duch miesta) a zapojenie všetkých zmyslov.

Tvorba by mala byť vopred premyslená tak, aby do okolia zapadla. Cieľom hry nie je prírodné prostredie ničiť a pretvárať. Pre vytvorenie diel je možné použiť iba neživé predmety, v žiadnom prípade nie lámať, píliť vetvičky, či stromy, prípadne zanechať za sebou stopy z tvorby a už vôbec nie odpadky.
K svojmu vyjadreniu si môžete vybrať z dvoch variant moderného umenia:
 • Varianta A) Land art - prírodniny voľne dostupné.
 • Varianta B) Waste art alebo Trashland art, haraburdy – vyseparovaný školský odpad
Varianta A) Land art
Pre dobré vyznenie celej aktivity je nutné nájsť vhodné prostredie v školskom areály - t.j. pokiaľ je to možné priestranné, s dostatkom prírodného materiálu (rôzne prírodniny; kamene, suché stromy, padnuté vetvičky, lístie, hlina...). Dôležité je voliť prostriedky, ktoré po pár dňoch zmiznú. Po vytvorení svoje dielo sfúknite, zmyte vodou, či kolektívne rozoberte. Myšlienku pominuteľnosti môžete pretaviť do vášej reportáže, informačného videa, či príbehu.
Nezabudnite v celom procese vašej tvorby na fotenie, točenie, či zhmotnenie zážitku v podobe slov a hudby (viac na Fotozáťaž, Infoška, Sci-fi).

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k tvorbe Land art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.thisiscolossal.com/2012/04/gravity-defying-land-art-by-cornelia-konrads/


Variantu B) Waste art alebo Trashland art
Ak sa rozhodnete pre variantu s haraburdami, materiálu budete mať určite dostatok. Nezabudnite si odpad v škole vopred starostlivo vytriediť, vyčistiť, bude sa vám s ním lepšie neskôr pracovať. Po svojej tvorbe haraburdy na školskom dvore opäť roztrieďte a odpracte.
Svoje diela výstižne pomenujte. Na mieste o vzniknutých artefaktoch veďte otvorený rozhovor, fotografujte Fotozáťaž, točte Infošku, píšte príbeh Sci-fi, či len jednoducho vnímajte atmosféru, rozjímajte, tvorte.

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k Wast art-u, Trashland art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.boredpanda.com/washed-up-trash-installations-alejandro-duran/

Buďte originálni, inovatívni, pokrokoví!
 
Z vytvorených diel – fotografií si môžete vytvoriť v škole vernisáž. Ak zorganizujete podujatie s výtvormi, nezabudnite nám o nich poslať krátku správu s fotkou, alebo videom.

Technické požiadavky

Obsah
 • Animácie môžu byť vytvorené aj z fotografií, ktoré vznikli pri tvorbe odkazu, podfarbené hudbou, prípadne doplnené výrokmi osobností súvisiacich s témou prírody, životného prostredia a jeho znečisťovania a pod. Nie je dôležitý len jeden výsledok práce s objektom, ale celý zväzok rozličných krokov vytvárajúci celkový umelecký proces. Vaša animácia musí vychádzať z diela - odkazu, ktoré ste vytvorili podľa daných princípov.
 • Krátka reportáž, ktorou chcete poukázať na nebezpečenstvo environmentálnych záťaží si predstavujeme ako súbor záberov, krátkych hovorených informácií, ktorého základom je váš vytvorený odkaz. Ak sa rozhodnete pre reportáž súčasťou musí byť aj vyjadrenie názoru na problém opýtaných respondentov. Respondentov musí byť minimálne päť. Napríklad štyria občania mesta/obce a jedna kompetentná osoba (majiteľ objektu alebo primátor/starosta obce).
 • Informačné video na tému Pulzujúce srdce Zeme po obsahovej stránke musí predstavovať akúsi výstrahu pred vznikom environmentálnych záťaží, pred znečisťovaním životného prostredia v lokálnom aj globálnom meradle a zdôrazňovať nevyhnutnosť ochrany prírody a krajiny. Video si predstavujeme ako súbor záberov, krátkych hovorených informácií.
 • EnviroBEAT dáva príležitosť zapojiť sa aj školským kapelám, ktoré majú chuť dať o sebe vedieť, odprezentovať sa a vyjadriť svoj postoj. EnviroBEAT je hudobný odkaz venovaný budúcim generáciám. Hlavnou myšlienkou vytvorenia výstrahy pred vznikom environmentálnych záťaží je upriamiť pozornosť širokej verejnosti, mesta, obce, či celého Slovenska na riziká vyplývajúce zo záťaží a význame riešenia tohto problému.
Formát - vopred neurčený
Rozmery - minimálne 320 x 240 pixelov
Minutáž - minimálne 1 minúta, platí aj pre reportáže, videá, animácie a hudobné odkazy
 
Hodnotenie
 
Hodnotenie prihlásených videí prebieha nasledovne:
 • Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP sa uskutoční po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jedno video na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké prevedenie, c) kreativita a originalita, d) technické parametre.
 • Verejné hlasovanie on-line na webovom portáli hry do konca mája 2018. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.
 • Za každé prihlásené (vypublikované) informačné video, animáciu, hudbu získava hráčska skupina automaticky 1 bod. V jednom kole súťaže (školskom roku) môže skupina prihlásiť maximálne 5 videí, zvukových stôp a získať maximálne 5 bodov.
 • Hráčske skupiny, ktorých videá sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body do školskej hry podľa tejto tabuľky:
 • Hráčska skupina, ktorej video vybrala odborná porota, získava Cenu poroty – 10 bodov do školskej hry.
Bodovanie
 
Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
Počet bodov 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Štatút súťaže 2017/2018 - PDF

Súťažné kolá

Tešíme sa na Vaše videá, animácie, hudobné odkazy.

Konečný termín pre zaslanie fotografií je 31. mája 2017.

 

Súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh

Sci-fi EnviroART Posolstvo

Cieľ
 
ENVIROart Posolstvo informuje o problematike environmentálnych záťaží v globálnom, ale aj lokálnom meradle prostredníctvom vedecko-fantastického príbehu a prispieva tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému.
Cieľom je vytvoriť odkaz použitím prírodných a odpadových, či umelých materiálov na školskom dvore, alebo v jeho blízkom okolí, poukázať tak na vplyv environmentálnych záťaží na životné prostredie.

EnviroART približuje a dáva možnosť vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u, ktorý je zároveň blízky východiskám hlbinnej ekológie.


Ide

Posolstvo, prekračuje hranice nášho času, zrkadlí sa v ňom a odovzdáva odkaz o našej existencii nasledujúcim generáciám. Vystríha ich pred negatívnymi vplyvmi ľudskej činnosti na životné prostredie.

Pravidlá

 • Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.
 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 sci-fi príbehy v jednom kole. Za každý prihlásený príbeh automaticky získava 1 bod.
 • Príbeh môže mať jedného alebo viac autorov, všetci autori príbehu však musia byť členmi hráčskej skupiny.
 • Hráči môžu prihlasovať svoje príbehy priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
 • Organizátor má právo vylúčiť príbeh zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
 • Organizátor má právo s uvedením autorstva používať príbehy prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).
Vašou úlohou je napísať vedecko-fantastický príbeh, obsahujúci posolstvo, ktoré chcete odovzdať ako odkaz do budúcnosti pre ďalších obyvateľov našej planéty. Zanechať tak výzvu, výstrahu pred environmentálnymi záťažami, nepriaznivými vplyvmi ľudského správania a ich dopadu na životné prostredie.

Pomocné otázky k tvorbe príbehu:
Komu odkaz, posolstvo adresujete? Čo to bude? Aké sú negatívne dopady environmentálnych záťaží na naše bezprostredné životné prostredie? Ako to s nami, či s našou planétou dopadne? Vyložia si Vaše posolstvo obyvatelia správne? Čo odporučíte súčasným obyvateľom Zeme?Čo sa stane ak zmeníme, či nezmeníme súčasné trendy, súčasný spôsob života ?

Svojsci-fi príbeh Posolstvo môžete zanechať aj v podobe hudby EnviroBEAT.

Postup
 • Vedecko-fantastický príbeh prihlasuje hráč vo svojom užívateľskom konte – na stránke Informuj, v časti Sci-fi, prostredníctvom jednoduchého textového editora.
 • Po vyplnení on-line formulára a vložení príbehu hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Príbeh je zaslaný učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami súťaže a vypublikuje príbeh do verejnej časti portálu.
 
Technické požiadavky
 
Obsah – príbeh má zodpovedať téme v danom kole súťaže a má mať črty vedecko-fantastického smeru (poskytovať obraz sveta budúcnosti, opierajúc sa o súčasné znalosti, vedecko-technické poznatky a predpoklady vývoja).
Žáner výber žánru je na autorovi (autoroch) príbehu. Môže ísť o veršovaný alebo neveršovaný príbeh, esej, bájku, poviedku, rozprávku alebo kombináciu rôznych žánrov.
Rozsah – približne 3 strany formátu A4 v závislosti od samotného príbehu a zvoleného žánru. 
 
Hodnotenie
 
Hodnotenie prihlásených príbehov prebieha na dvoch úrovniach:
 • Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP prebieha po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jeden príbeh na základe nasledovných kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Porota môže vybrať aj príbehy, ktoré budú uverejnené v časopise Enviromagazín.
 •  Verejné hlasovanie on-line na webovom portáli hry do konca mája 2018. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.
Bodovanie
 
 • Za každý prihlásený (vypublikovaný) vedecko-fantastický príbeh získava hráčska skupina automaticky 1 bod. V jednom kole súťaže (školskom roku) môže skupina prihlásiť maximálne 3 príbehy a získať maximálne 3 body.
 • Hráči, ktorých príbehy sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa tejto tabuľky:
Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
Počet bodov 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 • Hráč (hráči), ktorého príbeh vybrala odborná porota, získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

ŠTATÚT SÚŤAŽE 2017/2018 - PDF

Súťažné kolá

Čo je to Land - art?

Teórií je mnoho, preto sme sa snažili zachytiť niektoré základné východiská.


LAND-ART (angl. Land = krajina, art = umenie):
 • vychádza z hĺbky duše tvorcu:
 •  zaoberá sa prežívaním a premenami prírody
 • nadväzovaním komunikácie s prírodou, poznávaním rituálov, dotýkaním sa prírodných materiálov, zanechávaním stôp v krajine
 • využitím prírodných materiálov sa človek prepája s prírodou, tvorí v nej, akoby si na moment vypožičal jej súčasti, ktoré si ona sama potom vezme naspäť
 • diela sú neprenosné, vystavené napospas prírodným živlom
 • tvorcovia - žiaci zaznamenávajú farby stromov v slnci, spev vtákov, šumenie lesa, rušivé ľudské hlasy, vrčanie motorovej píly
 • do krajiny zasahujeme len tak, aby sme ju neporušili:
 • kresba pramienka vody, stopy v snehu, ktoré sa roztápajú, čiara v piesku, ktorú zmyje dážď
 •  žiaci usporadúvajú list k listu, kamienok ku kamienku, počúvajú šum lesa, vetra, šuchot chrobákov
 • kontrast prírody a civilizácie; kruhy, štvorce a iné obrazce z kameňov, šišiek, vetvy umiestnené na hladkú podlahu ľudského obydlia
 • dovolené sú drobné zásahy:
 • odkaz na červenom kameni, skale, či na ceste
 • stuha z hodvábneho papieru s odkazom zavesená na borovici
 • pyramída z kameňov ako znamenie pravekého človeka, biela tyč medzi vetvami ako paprsky svetla