Určuj

Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku, napíš na info@enviroza.sk.
Vyplň vytlačený ID formulár záťaže priamo na mieste a urob niekoľko fotografických záberov z rôznych uhlov a vzdialeností. Postupuj podľa vysvetliviek k formuláru.
 
Ak nájdeš novú environmentálnu záťaž, postupuj rovnako: zaznamenaj si údaje, ktoré vyžaduje ID formulár a urob fotodokumentáciu záťaže.
Pri pohybe na lokalite s environmentálnou záťažou treba mať vždy na mysli, že ide o znečistené územie, ktoré môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie! Preto dodržuj  bezpečnostné pravidlá: skládka odpadu, hnojisko, čerpacia stanica PHM, priemysel a ťažba nerastných surovín.
 
Ak riešenie svojho problému nenájdeš vo vysvetlivkách k ID formuláru, potom ho čo najpresnejšie popíš a pošli na info@enviroza.sk. Odpovie ti špecialista na problematiku environmentálnych záťaží zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorý je členom realizačného tímu školskej hry.